Press "Enter" to skip to content

Thủ tướng: Người dân mong Chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật hôm nay, 22/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Yêu cầu mà Chính phủ đặt ra là kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, mọi khó khăn, để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Các bộ cần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi.
 Không ‘đẻ’ thêm bộ máy
Thảo luận về Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần rà soát kỹ thêm về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để không chồng chéo với các luật khác.
Về mô hình và địa vị pháp lý của cơ quan cạnh tranh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần về tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 39 của Trung ương và nêu rõ việc không thành lập tổ chức bộ máy mới.
Thủ tướng quán triệt tinh thần tất cả bộ, ngành liên quan không đưa quy định về tổ chức bộ máy vào luật để “đẻ” thêm bộ máy.
Phản ứng chính sách kịp thời hơn
Trong phần thảo luận về báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của các bộ, cơ quan về xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch, Thủ tướng cho biết, một số bộ còn chậm báo cáo về công tác này.
Yêu cầu mà Chính phủ đặt ra là kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, mọi khó khăn, để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Việc sửa đổi các luật liên quan đến các lĩnh vực là rất cấp bách. Các bộ trưởng cần nhận thức rõ tinh thần đó để tập trung chỉ đạo. Các bộ cần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi.
“Toàn dân hiện nay rất mong Chính phủ chúng ta có phản ứng chính sách kịp thời hơn thì mới đáp ứng đòi hỏi cho sự phát triển đất nước”, Thủ tướng nói.


Đối với đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội do Bộ VHTT&DL trình, Thủ tướng nhấn mạnh chủ thể lễ hội phải là cộng đồng, cơ quan Nhà nước giữ vai trò quản lý, định hướng nội dung, hoạt động, làm rõ trách nhiệm các cấp chính quyền trong quản lý lễ hội. Tinh thần là lễ hội phải bảo đảm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ngăn chặn các hiện tượng bạo lực, phản cảm.
Theo Chinhphu.vn

Comments are closed.