Press "Enter" to skip to content

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam bảo tồn voi tại Quảng Nam

Ngày 7/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đại diện các cơ quan hữu quan của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham dự lễ công bố quyết định thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Khu bảo tồn với diện tích 18.977 hecta sẽ bảo vệ sinh cảnh quan trọng cho một trong những quần thể cuối cùng của loài voi châu Á đang nguy cấp tại Quảng Nam.
“Cải thiện cuộc sống của các cộng đồng địa phương, bảo tồn đa dạng sinh học và giúp các tỉnh thực hiện các chương trình tăng trưởng kinh tế bền vững là một phần quan trọng trong cam kết của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Chúng tôi tự hào hợp tác với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bảo vệ một môi trường sống rất quan trọng cho loài voi châu Á đang nguy cấp đồng thời tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương”, Đại sứ Osius phát biểu tại lễ công bố.

Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang phối hợp với tỉnh Quảng Nam cải thiện các cơ hội sinh kế cho các cộng đồng dân cư sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn, thực hiện giám sát đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức về bảo tồn cho người dân địa phương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ. Dự án hợp tác với hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi nằm trên địa giới hành chính của 2 xã Phước Ninh và Quế Lâm, thuộc huyện Nông Sơn.

Diện tích Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi rộng gần 19.000 héc ta, trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 13.000 héc ta.

Vùng đệm khu bảo tồn rộng 25.000 héc ta, thuộc 9 xã, 5 huyện. Đây là khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên của Việt Nam được thành lập

Mục đích của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi nhằm bảo tồn và phát triển loài Voi Châu Á ở Việt Nam, góp phần đạt được các mục tiêu chung của Chính phủ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên động, thực vật hoang dã.

Kinh phí thực hiện đề án xác lập Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi đến năm 2030 là 128 tỷ đồng. Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam triển khai đề án Trường Sơn Xanh tại 4 khu bảo tồn, trong đó có khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi của tỉnh này với tổng số tiền 320 tỷ đồng.

Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang phối hợp với tỉnh Quảng Nam cải thiện các cơ hội sinh kế cho các cộng đồng dân cư sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn, thực hiện giám sát đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức về bảo tồn cho người dân địa phương.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ. Dự án hợp tác với hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

Chúng tôi tự hào hợp tác với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bảo vệ một môi trường sống rất quan trọng cho loài voi châu Á đang nguy cấp đồng thời tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương”, Đại sứ Osius phát biểu tại lễ công bố.

Comments are closed.