Nhật Bản: 25 năm, cung cấp 27 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam

admin