Press "Enter" to skip to content

Cà phê có hại không?

(Cafe news) – Một người đàn ông đến gặp bác sĩ:
– Hôm nọ tôi bắt gặp một gã đàn ông trên giường với vợ tôi. Tôi định giết cả hai, nhưng vợ tôi xinh đẹp đến nỗi tôi từ bỏ ý định đó. Rồi cả ba chúng tôi cùng ngồi uống cà phê.
– Tôi hiểu rồi, sao nữa?
– Hôm sau tôi lại bắt gặp vợ tôi với hai gã trên giường, nhưng vợ tôi xinh đẹp đến nỗi tôi từ bỏ ý định đó và rồi cả bốn chúng tôi cùng ngồi uống cà phê.
– Ông nói nhanh lên nào – vị bác sĩ thúc giục – bao nhiêu bệnh nhân đang chờ tôi kia kìa.
– Hôm sau nữa, tôi lại bắt gặp vợ tôi với ba gã ở trên giường, tôi định giết tất, nhưng vợ tôi xinh đẹp đến nỗi tôi từ bỏ ý định đó và cả năm chúng tôi cùng ngồi uống cà phê.
– Tóm lại thì ông định hỏi gì tôi? – bác sĩ phát cáu.
– Thưa bác sĩ, theo ông thì tôi uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không ạ?
ST

Comments are closed.