Press "Enter" to skip to content

Khuấy café bằng tay phải

– Mình nhận thấy trong quán này ai cũng có những hành vi kỳ quặc, riêng mình thì không.
– Cậu cũng có đấy, cậu khuấy café bằng tay phải.
– Thì sao?
– Đa số mọi người đều khuấy café bằng muỗng
ST

Comments are closed.