Niên vụ 2018/19, Rabobank dự báo: Cà phê toàn cầu thặng dư 4,1 triệu bao

(Cafe news)- Rabobank – Ngân hàng dành hơn một phần ba hệ thống sản phẩm dịch vụ của họ để phục vụ cho nông nghiệp cho biết, thị trường cà phê toàn cầu có thể có thặng dư 4,1 triệu bao 60kg trong niên vụ 2018/19 do sản lượng của các nhà trồng cà phê hàng đầu Brazil và Việt Nam tăng lên. 

Ngân hàng này dự báo sản lượng cà phê thế giới trong mùa vụ 2018-1919 đạt 167,3 triệu bao, tăng so với mức dự kiến là 155,6 triệu bao trong niên vụ 2017/18.
Sự gia tăng sản lượng dự kiến sẽ được công bố tại Brazil, hiện sản lượng nước này được ghi nhận ở mức 59 triệu bao trong niên vụ 2018/19, tăng so với dự kiến là 49,2 triệu bao trong mùa vụ.
Sản lượng cà phê robusta của Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ tăng lên 29,4 triệu bao, từ mức 28,7 triệu bao trong niên vụ 2017/18.
Rabobank cho biết trong báo cáo, “Đối với cà phê robusta, chúng ta thấy thặng dư rất nhỏ trong niên vụ 2018/19 và điều này có vẻ sẽ hỗ trợ giá robusta trong suốt năm 2017. Có thể chúng ta sẽ chứng kiến bước nhảy vọt trong sản xuất trong niên vụ 2018/19 của Việt Nam tới hơn 30 triệu bao.”
Tiêu thụ toàn cầu trong niên vụ 2018/19 được dự kiến là 163,2 triệu bao, tăng so với con số ước tính 159,7 triệu bao trong mùa vụ năm nay.
Kết quả là thặng dư 4,1 triệu bao sẽ góp phần bổ sung nguồn cung ở các nước tiêu thụ mà Rabobank hy vọng sẽ giảm ít nhất 3 triệu bao trong mùa vụ hiện tại do xuất khẩu của Braxin chậm.
Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng thị trường cà phê thế giới sẽ quay trở lại mức thâm hụt trong mùa vụ tiếp theo do giá thấp hơn và nhu cầu tăng.
“Thặng dư niên vụ 2018/19 là tương đối nhỏ, và dự kiến thâm hụt trong năm tiếp theo là không thể tránh được do nhu cầu ngày càng tăng và giá cả quá thấp để khuyến khích mở rộng sản xuất”, ngân hàng cho biết trong bản báo cáo.
Ngân hàng cũng cắt giảm dự báo về thiếu hụt cà phê toàn cầu trong mùa vụ 2017/18 hiện tại, chủ yếu do sản lượng cao hơn từ Ethiopia và Uganda, cũng như nhu cầu tăng trưởng thấp hơn dự kiến ban đầu.
Dự báo thâm hụt 4,1 triệu bao của Rabobank trong niên vụ 2017/18 được điều chỉnh giảm từ mức thâm hụt 4,9 triệu được bao trong tháng 10.

Trương Ngọc Anh (Theo Thời Đại)

admin