Press "Enter" to skip to content

Cà phê nhân đang mất giá

(Cafe news)- Tại Đăk Lăk, vùng trọng điểm cà phê của cả nước, giá cà phê nhân giảm xuống chỉ còn 35.800 đồng/kg.

Hiện nay, giá cà phê nhân ở Đăk Lăk nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang giảm xuống chỉ còn từ 35.200 đến 35.800 đồng/kg, giảm hơn 1.000 đồng/kg so với đầu vụ thu hoạch.
Giá cà phê quả tươi cũng giảm xuống chỉ còn 6.800 – 7.200 đồng/kg.
Tại Đăk Lăk, vùng trọng điểm cà phê của cả nước, giá cà phê nhân giảm xuống chỉ còn 35.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá thuê nhân công thu hái lại tăng cao (từ 180.000 – 220.000 đồng/lao động/ngày) khiến cho các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê thêm khó khăn.
VTV

Comments are closed.