Tiếng đời bên ngoài khung cửa

(Vietnamtimes)- Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ không gian, thời gian nào, ống kính của Huy Mai cũng luôn dõi theo “cuộc sống ở bên ngoài khung cửa”. Thầm lặng, chân thật, rất người và rất… đời!  

Floating!
La Nga Fishing village


Resting. A young Hmong street seller takes a break, Sapa


Disentangling – gỡ lưới
Mui Ne


The class- Lớp học
Mù Cang Chải


 

The portrait – the fisherman, La Nga village


Rush! Da-Nang


The operator, Sampan boat, Trang An


The grandfather, along the highway- Bentre-Saigon


The will Saigon


Fresh bamboo shoots – Cao Bang


The river, Cao Bang


No-where, Can-Gio


The contrast, District 8, Saigon


Early bird, Early morning, La Nga Village


Hot BBQ, Cai Rang floating market


Night-out
Saigon foreign quarter


The street barber, Hanoi


A lonely person, Saigon


The meat counter, Hanoi


Quarrel!
Ben Thanh market, Saigon


The “paperboy” Ben Tre


The cafe early in the morning Phan Rang


Ready! Saigon early in the morning


An Giang


Hi! Habana Vieja- Phố cổ Havana


Taxi stand Pedi Cab drivers wait for customer Camaguey, Cuba


The best cigar Quieres comprar Cohiba? (Cuba)


The town Banes. Cuba


The chicas – Havana


Trinidad de Cuba


Havana, Cuba


Huy Mai

admin