Press "Enter" to skip to content

Trúng số độc đắc nhờ mê cà phê

(Cafenews)- Raymond Shove, một người Mỹ gốc Canada hiện sinh sống ở New York, vốn mê cà phê. Một hôm, sau giờ làm, ông vào một cửa hàng gần đó mua một tách cà phê, nhưng tại đây đã hết.
Không cam chịu, ông rẽ vào cửa hàng thứ hai. Tại đây, ông không chỉ mua một tách cà phê mà còn mua luôn một tấm vé xổ số. Thật bất ngờ, đây lại là tấm vé trúng số độc đắc.
Raymond Shove sung sướng đi lĩnh khoản tiền thưởng 3.309.000 USD (sau khi đã trừ mọi khoản tiền thuế).
Theo TPO

Comments are closed.