Thuý Giang tin vào cây nhãn hữu cơ!

(Cafenews)-Mỗi năm hợp tác xã (HTX) Thuý Giang bán ra thị trường 6.000 nhánh thanh nhãn. Mùa này thanh nhãn không đủ bán, dù giá 120.000 đồng/kg. Nhãn xuồng cơm vàng, nhưng với số lượng nhánh chiết làm giống như… Continue Reading