Press "Enter" to skip to content

Gần 109.000 ha cà phê đã được tái canh và ghép cải tạo

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, các địa phương phấn đấu tái canh, ghép cải tạo 15.000 ha cà phê.

Đồng thời sẽ chuyển một phần diện tích có điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp với cây cà phê vối sang trồng cà phê chè có giá trị kinh tế cao hơn, giảm dần diện tích cà phê, đặc biệt ở những vùng khó khăn về nước tưới để ổn định 600.000 ha vào năm 2020.
Đến nay, tổng diện tích cà phê tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh Tây Nguyên đạt 108.800 ha, đạt gần 91% kế hoạch đến năm 2020 là 120.000 ha.
Tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng tái canh và ghép cải tạo cao nhất 54.000 ha, tăng 18% so với kế hoạch đến năm 2020. Các địa phương khác đạt thấp hơn, như: Gia Lai 26.900 ha, đạt 63% kế hoạch đến năm 2020; Đắk Nông 15.100 ha, đạt 61%; Gia Lai 12.700 ha, đạt 71%.
Những diện tích cà phê được tái canh chủ yếu trồng bằng các giống mới, đã từng bước phát huy tiềm năng về năng suất và chất lượng cà phê nhân, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu.
Về trồng xen, diện tích trồng xen trong vườn cà phê của các tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh vùng Đông Nam bộ Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu là 115.282/617.228 ha, chiếm 18,7% diện tích cà phê. Cây trồng xen chủ yếu là hồ tiêu, bơ, sầu riêng, điều…
Trồng xen hồ tiêu trong vườn cà phê là phổ biến nhất, chỉ tính riêng 3 tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Gia Lai là trên 22.000 ha. Tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai, diện tích trồng xen bơ trong cà phê đạt gần 12.500 ha, trồng xen sầu riêng trong cà phê đạt trên 10.000 ha. Diện tích cà phê có trồng xen điều đạt gần 12.300 ha; trong đó diện tích trồng xen chủ yếu tại tỉnh Bình Phước.
Theo ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, việc trồng xen trong vườn cà phê bước đầu đã đem lại hiệu quả. Cây trồng xen và cây cà phê có thời gian thu hoạch khác nhau nên giúp cho nông dân có thu hoạch rải đều trong năm và tăng thêm thu nhập.
Nhằm hướng dẫn các địa phương trong việc trồng xen trong vườn cà phê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy trình kỹ thuật trồng xen cây hồ tiêu, bơ, sầu riêng trong vườn cà phê vối để tránh ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng chính.
Theo kết quả điều tra một số mô hình trồng xen tiêu tại Đắk Lắk hiệu quả kinh tế gấp khoảng 1,7 lần so với cà phê trồng đơn thuần trên cùng đơn vị diện tích; mô hình trồng xen với cây ăn quả như bơ, sầu riêng tại Lâm Đồng cho hiệu quả kinh tế cao, doanh thu có thể đạt 192 triệu đồng/ha/năm.

Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Comments are closed.