Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Cafe sách”

Tròn đầy

Mãn là tròn đầy (viên mãn), trọn vẹn kỳ vọng (mãn nguyện). Má cô gái kể mình từng ao ước có đứa con gái da…

Sách đọc ngày tết

Phát minh cuối cùng – James Barrat, Chu Kiên dịch, NXB Thế giới, 2018. Năm 2013, Ray Kurzweil (1) đã đưa ra khái niệm “Singularity” được hiểu là điểm…