6 Tháng Ba, 2021

19/08/1934: Adolf Hitler trở thành Tổng thống Đức