28 Tháng Mười Một, 2020

3 học sinh chế tạo phao cứu sinh