28 Tháng Mười Một, 2020

8.000 ha cà phê ra hoa trái vụ