17 Tháng Một, 2021

“Anh đi qua những tháng ngày nham nhở”