Sống ở thế chủ động – Phần 3: Bằng cấp hay hoạt động xã hội?

(Cafenews) – Bản thân tôi đã phạm vài sai lầm khi tuyển dụng nhân sự vì đánh giá sai phần “chất”. Mãi đến tận sau này, khi quyết định chọn một ứng viên nào đó, đặc biệt là những vị… Continue Reading