Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Bangkok”

Đồ ăn ở soi Thái

Dọc đường Silom Road (Bangkok, Thái Lan), các quầy thức ăn đường phố và xe đẩy bán đồ ăn bạt ngàn. Cắt ngang Silom Road…