Pà Pá, mình kiếm món gì ngon ăn đi!

(Vietnamtimes) – “Pà Pá, mình kiếm món gì ngon ăn đi” là câu cửa miệng mỗi chiều trong tuổi thơ của một gia đình người Hoa sống ở Chợ Lớn trải qua ba thế hệ gần 100 năm. “Pà Pá,… Continue Reading