Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “bí thư bà rịa”

Bà Rịa : Hoán đổi 'đất vàng' cho Bí thư Lương Trí Tiên là đúng quy định

Thành ủy Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa có báo cáo giải trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về các nội dung kiểm tra có dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc hoán đổi đất cho ông Lương Trí Tiên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa.