Mời DN tự giới thiệu sản phẩm trước cuộc điều tra bình chọn HVNCLC 2019

Năm nay, ngoài việc phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng, Hội dự định áp dụng thêm công nghệ mới vào cuộc khảo sát trực tuyến. Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) vừa phát đi… Continue Reading