Nguyễn Văn Sơn – người sở hữu giống cà phê số một châu Á

(Cafenews)- Chất lượng của Pacamara được Hiệp hội Cà phê Mỹ chấm trên 90 điểm, dòng này chỉ để đấu giá trên thị trường. Ngồi giữa ngôi nhà gỗ ấm cúng tại Đà Lạt, bên cạnh ly cà phê tự… Continue Reading