Tôi yêu nghề truyền thông ngân hàng và “ly cafe buổi sáng” của riêng tôi

(Cafenews)- Nghề nào nghiệp nấy. Cứ cống hiến, cứ nhiệt tâm, cứ trải nghiệm với nghề và tìm ra “ly cafe buổi sáng” của riêng mình! Tôi làm việc trong ngành ngân hàng hơn 12 năm… Có lúc chuyển ra… Continue Reading