Vì sao chuỗi cà phê Việt thắng Starbucks

(Cafenews) – Trong khi Starbucks chỉ có 38 cửa hàng ở Việt Nam thì nhiều tên tuổi trong nước như The Coffee House, Cộng cà phê, Highlands Coffee lại liên tục mở rộng chuỗi vì hiểu thị trường. Theo Nikkei, hiện có… Continue Reading