Mặt trái từ sự huy hoàng của nền giáo dục Singapore

(Vietnamtimes) – Bắt đầu từ mẫu giáo, trẻ em Singapore đã được chuẩn bị chu đáo để có thể bước vào tiểu học một cách tốt nhất, đảm bảo rằng chúng vượt qua bạn cùng lớp trong kỳ thi xếp… Continue Reading