Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo giải ngân vốn ODA: "Ông nào không làm được thì thôi, đừng làm"

“Ông không làm được thì ông thôi, đừng làm. Không làm được thì sẽ cắt vốn chứ không thể cứ do dự mãi được”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi chủ trì tại cuộc họp với… Continue Reading