Cổ phần hoá công ty mẹ – Tổng công ty Thương mại – xuất nhập khẩu Thanh Lễ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo hình thức cổ phần hóa bán một phần… Continue Reading