Sống ở thế chủ động – Phần 7: Con đường làm giàu

(Cafenews)- Vài năm gần đây, khi biết tôi tham gia lãnh đạo một vài công ty niêm yết, phụ trách đầu tư cho một công ty lớn, hay đứng lớp giảng dạy về vàng và chứng khoán, nhiều bạn bè hỏi:… Continue Reading