TGĐ công nghệ Uber toàn cầu Thuận Phạm: “Làm việc chăm chỉ, đừng trông chờ vào bất kỳ ai”

Tổng giám đốc Công nghệ Uber toàn cầu Thuận Phạm khuyên các bạn trẻ Việt Nam muốn khởi nghiệp, đừng trông chờ vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Ngoài ra, không nên nghĩ quá nhiều về con… Continue Reading