Công nghệ tưới tiết kiệm cho cây cà phê

(Cafenews)- Hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel và công nghệ tưới phun của Viện KHKTNLN Tây Nguyên đã khắc phục được những nhược điểm của các công nghệ tưới cà phê hiện nay. Theo Viện Khoa học kỹ thuật Nông… Continue Reading