Thủ tướng đối thoại với các tập đoàn kinh tế tư nhân

(Vietnamtimes) – Cuộc tọa đàm được tổ chức theo đề xuất của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ, với sự tham dự 14 Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế tư… Continue Reading