Phong “Đầu Trâu” nghệ sĩ can trường

(Cafenews)- Oai dũng trở về từ chiến trường K khốc liệt, Lê Quốc Phong bước vào thương trường cũng khốc liệt không kém song vẫn thành công lớn. Tiến thêm một bước, anh trở thành người của nhạc trường, một… Continue Reading