Đốt quán cà phê rồi cầm dao cố thủ vì tưởng bị nhốt

(Cafe news)- Sau cuộc nhậu cùng những người bạn của mình, Ngọc ngủ lại quán. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đối tượng thấy cửa khóa bèn châm lửa đốt quán, cầm dao cố thủ bên trong. Ngày 23/12, Công an… Continue Reading