4 Tháng Mười Hai, 2020

Đốt quán cà phê rồi cầm dao cố thủ vì tưởng bị nhốt