2 Tháng Mười Hai, 2020

Đúc tượng hoạt hình 3D từ bọt cà phê