3 Tháng Ba, 2021

Đúc tượng hoạt hình 3D từ bọt cà phê