Founder Got It Hùng Trần: Bí quyết của tôi là chọn người giỏi hơn mình

(Cafenews)- Doanh nhân trẻ Hùng Trần là một trong những người Việt khởi nghiệp thành công ở Silicon Valley thông qua mô hình kinh tế chia sẻ với Got It. Khởi nghiệp từ năm 2011, đến nay, doanh nghiệp của anh… Continue Reading