Gejang – cua ngâm nước tương nổi tiếng của Hàn Quốc

Gejang là tên món cua ngâm đặc biệt của Hàn Quốc, tương tự như mắm ba khía của Nam bộ Việt Nam. Ge trong tiếng Hàn là cua và jang có nghĩa là ngâm. Gajang gejang là món cua ngâm nước tương, còn… Continue Reading