Nhà nghiên cứu Việt tham gia viết sách về giáo dục đại học quốc tế

(Vietnamtimes) Cuối tháng 9 vừa qua, cuốn sách “Understanding higher education internationalization: insights from key global publications” (Hiểu về quốc tế hoá giáo dục đại học: phân tích từ những ấn phẩm toàn cầu quan trọng) đã ra mắt và… Continue Reading