Như một Sơn Đoòng thứ 2 ở Phong Nha-Kẻ Bàng

Việc phát hiện ra rừng Bách xanh núi đá ở Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) được ví như tìm ra Sơn Đoòng thứ 2 bởi tính kỳ vĩ, cũng như sự hiếm hoi trên toàn cầu của loại cây này.… Continue Reading