Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “GS.BS Nguyễn Chấn Hùng”

Nâng niu cánh bướm

(Vietnamtimes) –Tuyến nội tiết giống hình cái áo giáp nên gọi là giáp trạng, âm thầm nằm phía trước cổ, liền dưới trái cổ, có…