2 Tháng Ba, 2021

hái cà phê

6 min read

(Cafe news)- Hàng năm, cứ vào khoảng giứa tháng 10 trở đi, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, trong...