30 Tháng Mười Một, 2020

hàng trăm cây cà phê bị kẻ xấu chặt phá