‘Sóng vàng trên non’ cùng 'Bay trên mùa vàng' Mù Cang Chải 2017

Tuần văn hóa du lịch lễ hội khám phá danh thắng quốc gia “Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải” năm 2017 tới đây sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn. Thời gian vừa qua, thị trấn Mù Cang Chải… Continue Reading