Người giăng câu nhẫn nại 'bẫy' những kẻ quấy rối vô hình!

(Vietnamtimes)- Đằng đẳng 10 năm giăng câu, năm 1983, Harald zur Hausen giật được virút HPV 16 gây ung thư cổ tử cung. Năm sau ông tóm được virút HPV 18. Kẻ quấy rối vô hình Mới nhận diện ra… Continue Reading