3 Tháng Ba, 2021

Khám phá Dinh Tổng lãnh sự quán Pháp gần 150 tuổi