Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ "vua" cà phê Trung Nguyên: Giá như tôi cứng rắn hơn một chút!

(Cafe news) – Nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ “vua” cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ mở lòng về khởi nghiệp mới với cà phê và giai đoạn căng thẳng tranh chấp trong điều hành Trung Nguyên. Sau việc “cơm… Continue Reading