2 Tháng Mười Hai, 2020

Khu trục hạm ROCS Tso Ying