Thời thơ ấu của Lý Thành Phương- Kỳ 9: Ký ức tết xưa

(Cafenews)- Năm lớp chín đó, ngoài việc học, ban đêm chúng tôi thường hay cặp kè với nhau đi bộ khắp các con đường của Núi Sập để tán gẫu và hỏi nhau xem “Mày thích con nào?”. Bạn thân… Continue Reading