Chiêm ngưỡng 24 tác phẩm điêu khắc sắp đặt độc đáo tại "Lan Lan"

(Cafenews)- “Thân phận con người cũng giống như một nhành lan, ở đó chúng ta phải nỗ lực để sống để tồn tại và điều đó nó song hành với tự nhiên. Nếu bạn chống lại nó đi ngược lại… Continue Reading