Tháng Tư cuối cùng ở Huế

(Cafenews)- Bấy giờ, Huế đã tháng Tư rồi. Nắng bắt đầu đổ lửa xuống thành phố. Buổi trưa, chỉ cần một tiếng còi xe cũng đủ độ để làm mặt đường bốc cháy. Ra đường, không còn thấy một hàng tôn… Continue Reading