Lê Thị Trường Chinh: Mơ ước đưa cà phê sạch ra thế giới

(Cafe news) – “Các hiệp định thương mại đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán đang mở ra cánh cửa lớn cho nông sản Việt vươn ra thị trường thế giới. Nhưng thực tế, con đường này không trải hoa… Continue Reading